Provoz pultu centrální ochrany

Provoz ochrany osob a ochranu majetku prostřednictvím elektronických systémů připojených na pult centrální ochrany, který je umístěn na dispečerském pracovišti v Kolíně.

 

Co je to PCO?

Zkratka PCO znamená Pult Centrální Ochrany. Ten umožňuje připojení objektů prostřednictvím radiové sítě pracující na frekvencích vyhrazených naší společnosti pro tento účel a pevných telefonních linek.

Od roku 2001 provozujeme RADIOVOU verzi pultu centrální ochrany s programovým vybavením RADOM, zaměřeným na střežení objektů vybavených elektronickými požárními systémy v regionu města Kolín.

 

Služby Pultu centrální ochrany

  • Ostraha objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany spočívá v provádění monitoringu na centrálním dispečinku pultu centrální ochrany, v záznamu a vyhodnocení přijatých signálů a ve vyslání zásahové skupiny PCO k prověrce důvodnosti signálu a případnému provedení opatření k zajištění ochrany majetku a osob.

  • Fyzický zásah na monitorovaných objektech provádí  zásahové skupiny PCO, které jsou v pohotovosti nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Členy těchto skupin jsou fyzicky připravení a profesně vyškolení.
  •  Napojení objektů na pult centrální ochrany se zabezpečením výjezdů zásahové jednotky  je využíváno obchodnímy domy, peněžnímy ústavy, průmyslovými podniky, státními organizacemi a  soukromými osobami. Monitorování objektu prostřednictvím dispečinku pultu centrální ochrany je zajišťováno nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok.